Her ser du sakene som er belyst i det siste nyhetsbrevet:

  • Nye fylkesråder
  • To millioner til friluftsliv i Nordland 2015
  • Koordinatorsamling i Bodø
  • Elevers holdning til tobakksfri skoletid
  • Systematisert folkehelsearbeid og interkontrollprinsippet som verktøy
  • Sunne kommuner - Temagrupper om folkehelse
  • Friluftsliv - der folk bor
  • Helsedirektoratet har inngått intensjonsavtale med Frivillighet Norge

Les hele nyhetsbrevet her.