Nyhetsbrevet har følgende temaer:

Ny etatsjef
Bjørg Helen Jenssen har fått stillingen som ny etatsjef for kultur, miljø og folkehelse. Les mer.

Nullvisjon selvmord – Handlingsplan 2015 - 2020
Fylkestinget i Nordland har vedtatt handlingsplan for arbeidet med nullvisjon selvmord. Les handlingsplanen.

Frivillighetsplan for Nordland - status
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse orienterte denne uken fylkestinget om status for oppfølging av tiltakene i frivillighetsplanen. Hør fylkesrådens orientering.

Handlingsplan folkehelse - status
Status og fremdrift for Handlingsplan folkehelse 2013-2016 i Nordland ble lagt frem for fylkestinget i forrige uke. Les fylkestingssaken.

100.000,- til miljøet
Ønsker ditt lag/din forening å gjøre en innsats for miljøet? Da kan du søke Ungdommens fylkesting om tilskudd på inntil kr 5000! Mer informasjon og søknadsskjema.

Kartlegging av kantinetilbud
Nordland fylkeskommune har for tredje gang kartlagt mattilbudet i kantinene ved de videregående skolene. Les kartleggingsrapport.

"Bra mat for bedre helse" kurslederkurs 2. – 3. september
Kurset er i regi av fylkeskommunen og målgruppen for kurset er ansatte ved Frisklivssentraler, L & M, bedriftshelsetjenesten, helsesøstre og folkehelsekoordinatorer. Videreformidle gjerne informasjon til ditt nettverk! Program og påmelding.

Landskonferansen i friluftsliv 2015 – innlegg og presentasjoner
Konferansen ble arrangert på Mo 3.- 4. juni, med Polarsirkelen friluftsråd som vertskap. Dyktige innledere og interessante tema preget konferansen. Innlegg fra konferansen ligger på Friluftsrådenes landsforbunds nettsider.

Årets vakreste og villeste eventyr – Arctic Race of Norway 2015
Årets etapperitt går av stabelen 13. – 16. august i nordre Nordland og søndre Troms, med start i Harstad og målgang i Narvik. Arctic Race sendes i over 180 tv-kanaler over hele verden

Du kan lese hele nyhetsbrevet her.