Jobb hos oss?
Folkehelseavdelingen, seksjon Helsefremmende arbeid, søker ny rådgiver. Søknadsfrist: 4. januar 2016. Se stillingsannonsen.

Tilskuddsordninger Folkehelse
Husk at søknadsfristen for flere av våre tilskuddsordninger er 1. februar 2016! Her finner du oversikt, kriterier og søknadsskjema.

Videreføring av Turskiltprosjektet
Det nasjonale Turskiltprosjektet videreføres i 2016. Fristen for å søke om tilskudd til skilting, informasjonstavler og/eller turkort er 1. februar 2016. Boligsosialt arbeid:

Samordning av tilskudd
Felles søknadsfrist 1. februar for tilskudd fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken skal gjøre det enklere for kommunene. Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet.

Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid
På oppdrag for Helsedirektoratet har Møreforsking gjort en analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Les rapporten.

De ti frivillighetspolitiske bud
Frivillighet Norge har sendt "De ti frivillighetspolitiske bud" til alle kommuner og fylkeskommuner. Over 300 organisasjoner har stilt seg bak budene. Les budene og få oversikt over hva Frivillighet Norge kan tilby kommunene.

Les hele nyhetsbrevet her.