Nyhetsbrevet inneholder følgende tema:

  • Søke tilskudd?
  • Folkehelsekonferanse 2016 i Bodø.
  • Flere nordlandsmedlemmer i Sunne kommuner.
  • Nytt nettsted for de som sliter med overvekt
  • Kommunetorget.no fornyet
  • Rapport om håndtering av sosial ulikhet
  • Veiledende tekst om evalueringselementet i det systematiske folkehelsearbeidet
  • Nytt tema i Veiviserne i lokalt folkehelsearbeid.


Les hele nyhetsbrevet ved å trykke her.