Herøy kommune tar nå i bruk Visma Flyt barnehage som administrativt system for barnehage.

Hva innebærer dette?

 • Søknader om barnehageplass og endringer i søknad om barnehageplass gjøres i ny foresattportal . Link til denne ligger på kommunes nettsider.
 • I løpet av våren 2020 kan foresatte med barn i Herøy barnehage ta i bruk en foreldreapp som tilrettelegger for god samhandling mellom hjemmet og barnehagen. Denne skal være en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal for foreldre.
 • Faktura kan ha annen forklarende tekst enn tidligere. (Gjelder Herøy barnehage)

Søknad om plass og endring av plass
Fra og med 1. oktober 2019 vil søknad om barnehageplass i Herøy kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunal eller privat barnehage. Det gjelder om du søker for første gang, søker endring av plasstype eller om du søker overføring fra en barnehage til en annen.

På Herøy kommunes nettside ligger det link til søknadsportalen. Ved å klikke på denne linken, kommer du til en innloggingsside. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Du kan også trykke på linken nedenfor for å søke.
https://barnehage.visma.no/heroy-no

AT 67XQKmAyzlAAAAAElFTkSuQmCC

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Søknad om barnehageplass består av følgende trinn, hvor foresatte må legge inn informasjon:

 1. Opplysninger om barnet 
  1. Fødselsnummer
  2. Navn
    
 2. Kontaktopplysninger om foresatte
  1. Relasjon til barnet
  2. Mobiltelefonnummer
  3. E-postadresse
  4. Legg evt. til medsøker
    
 3. Velg barnehage
  1. Ønsket oppstartdato
  2. Barnehager i prioritert rekkefølge
  3. Plasstype
    
 4. Andre opplysninger
  1. Morsmål
  2. Opptakskriterier barnet oppfyller
  3. Last opp dokumentasjon for kriterier der hvor dette kreves
  4. Andre relevante opplysninger
    
 5.  Kontrollskjema
  1. Kontroll av opplysninger i søknad
  2. Innsending av søknad

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til barnehagen eller kommunens servicetorg.

 

Med vennlig hilsen

Liv-Åse B. Lorentzen
Kommunalleder 2
Oppvekst og kultur