I Herøy kommune er det tidligere eldrerådet slått sammen med råd for personer med nedsatt funksjonshemmede. Herøy kommunes råd for eldre og funksjonshemmede skal i følge vedtektene bestå av 7 representanter. Rådet skal være representert av funksjonshemmedes organisasjoner og 3 medlemmer med vara som oppnevnes etter forslag fra Herøy pensjonistforening.

I et informasjonsskriv fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i forbindelse med oppretting av råd for personer med nedsatt funksjonshemmede oppfordres kommunene til å få rådet raskt på plass slik at de får god opplæring og nødvendige rammer for sitt virke.

I retningslinjene påpekes det at organisasjonene har forslagsrett ved oppnevning av nye rådsmedlemmer. Kommunen har liten oversikt over slike organisasjoner og da er det ekstra viktig at publikum tar kontakt.

I retningslinjene anbefales det at ansatte fra kommuneadministrasjonen ikke er representert i rådet. En bør videre passe på god aldersfordeling og rådet bør få eget budsjett. Rådet trenger tilstrekkelige sekretærressurser fra kommunen og kommunen må sørge for at rådet får nødvendig opplæring, gjerne gjennom deltakelse i folkevalgtopplæringen.

Trykk her for å lese retningslinjer for råd for eldre og funksjonshemmede i Herøy kommune. (Vedtatt i kommunestyret 29.06.2011, sak 14/11)

Kandidater meldes skriftlig til Herøy kommune på post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.