• Barn og ungdom som flytter i fosterhjem er som alle barn og ungdommer. De har ulike behov.
  • Felles for dem alle er at de har behov for voksne, som kan gi dem den omsorgen og de trygge rammene som de trenger.
  • Vi har behov for mange og ulike fosterhjem, til barn og ungdom i alderen 0 - 18 år.

Alle som ønsker å bli fosterhjem trenger å få kunnskap om hva det innebærer å være fosterhjem.

Til dette benytter Fosterhjemstjenesten PRIDE grunnopplæring - som bl.a. inneholder 3 helgesamlinger og hjemmebesøk. PRIDE er et opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.

Ta kontakt med oss for en prat. Vi kan gi ytterligere informasjon om fosterhjemsordningen, PRIDE og veien videre, uten at du/dere forplikter dere til noe.

Opplæringskurs vår 2015:
Bufetat, ved Bodø ungdomshjem vil holde en alternativ opplæring i Bodø for potensielle nye Familiehjem og Beredskapshjem med oppstart i uke 19, helg 1 - 9.-10.mai.

PRIDE-kurs høst 2015:

Under forutsetning av mange nok deltakere holdes PRIDE kurs både i Bodø og Mo i Rana, (samme tidspunkt)
 

  • Helg 1 - 5. -  6.september
  • Helg 2 - 17. - 18.oktober
  • Helg 3 - 28. - 29.november

Du kan lese hele informasjonsskrivet fra Fosterhjemstjenesten her.

Fosterhjemstjenestens hjemmeside.