Kulturpris 2015
Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy. Kulturprisen deles ut årlig i forbindelse med "Herøydagan".

Prisen består av en pris på kroner 10 000.- og diplom.

Næringspris 2015
Herøy kommunestyre har vedtatt statutter for oppretting av næringspris i Herøy.

Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra arbeidsgiver så vel som arbeidstaker som har gjort en innsats ut over det vanlige i tråd med formålet med prisen.

Utdelingen skal skje i forbindelse med Herøydagan og kan ikke deles mellom flere kandidater.

Prisen består av en gave til verdi av kr. 10.000.- og diplom.

Unge kunstneres pris 2015
Prisen kan tildeles en ung kunstner som enten er bosatt i Herøy eller kommer fra kommunen som utmerker seg innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter sang, musikk, bildene kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Prisen består av en pris på kroner 10 000.- og diplom.

Begrunnet forslag på kandidater til alle priser sendes Herøy kommune, servicekontoret, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller på epost:
post@heroy-no.kommune.no innen 15.april 2015.