Herøy kommune ønsker forslag på kandidater til kulturpris, næringspris og unge kunstneres pris innen 30. april 2019.

Kulturpris 2019
Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy.

Næringspris 2019
Næringsprisen i Herøy har som formål å stimulere grûnderånden som bidrar til nyskapning og utvikling av næringslivet i kommunen. Næringsprisen tildeles grûndere, i form av enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner, som bidrar eller har bidratt til et næringsliv i vekst.

Unge kunstneres pris 2019
Prisen kan tildeles en ung kunstner som enten er bosatt i Herøy eller kommer fra kommunen som utmerker seg innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter sang, musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Begrunnet forslag på kandidater sendes Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller på epost til post@heroy-no.kommune.no innen 30. april 2019.

Eventuelle priser deles ut på kulturkvelden under Herøydagan 28. juni 2019.

Bildetekst: Dilana Holstad fikk tildelt Unge kunstneres pris i 2018 for sitt talent innen sang og dans.