Valgstyre
04.04.2019 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapsalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i Valgstyre den 04.04.2019
Sakspapirer - Møte i Valgstyre den 04.04.2019
Møteprotokoll - Møte i Valgstyre den 04.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Valglister - kommunestyrevalget 2019 Vis
2/2019 Valglokaler - tid og sted for stemmegivingen Vis (1) Vis
3/2019 Forhåndsstemmegiving ved institusjon Vis
4/2019 Ambulerende stemmegiving Vis
5/2019 Oppnevning av forhåndsstemmemottakere Vis
6/2019 Tid og sted for forhåndsstemmegivningen Vis
7/2019 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn Vis
8/2019 Oppnevning av stemmestye - Sandvær krets (01) Vis (1) Vis
9/2019 Oppnevning av stemmestyre - Husvær krets (02) Vis (1) Vis
10/2019 Oppnevning av stemmestyre - Brasøy krets (03) Vis (1) Vis
11/2019 Oppnevning av stemmestyre - Herøy krets (04) Vis (1) Vis
12/2019 Oppnevning av stemmestyre - Seløy krets (05) Vis (1) Vis
13/2019 Oppnevning av stemmestyre - Øksningan krets (06) Vis (1) Vis
14/2019 Frist for listetillitsvalgte til å kreve stemmesedler Vis
15/2019 Frist for krav om manntallseksmplar for de som stiller liste Vis