Fra uke 45, 11. november 2021, vil Herøy kommune gå i gang med å gi oppfriskningsdose av koronavaksine til sykehjemsbeboere og eldre over 65 år.

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere.

Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at du har fått din andre vaksinedose.

Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

Vaksineringen vil foregå torsdager fra uke 45 (11.november 2021) på Fellesstua i Karolineveien.

Det vil bli lagt ut vaksinetimer på bestillingssystemet Remin.

Er du 65 år eller eldre, vil du etter hvert motta sms med link for timebestilling. Gjennom denne linken er det også mulig for pårørende å bistå med bestilling av time.

Hvis du har problemer med å bestille deg time via link på sms, ring koronatelefonen 477 00 324 hverdager kl. 10-12.