Nordland fylkeskommune ønsker å skilte brua som krysser sundet mellom Kalvøya og den nordre Hestøya i Herøy kommune. Brua har hittil hatt navnet Kalvøyrevet bru i navneregistret til fylkeskommunen. I brev av 15.3.2023 fra Nordland fylkeskommune til Herøy kommune ber fylkeskommunen om informasjon om naturnavnet Kalvøyrevet, som ikke inngår i Kartverkets stedsnavnregister.

Brev fra kartverket

frist for innspill settes til 23.04.2023.