Herøy kommunes visjon, "Herøy - et hav av muligheter", gir sammen med politiske vedtak, lover, forskrifter og sentrale føringer, retningen og rammene for kommunen.

Kommunens organisasjonsnummer: 872 417 982

Kommunens kontonummer: 4533.06.01462

Kommunenummeret: 1818

Herøy kommunes organisasjonskart

Organisasjonskart januar 2022.jpg