Nåværende parkeringsplass mellom helsehuset og omsorgssenteret skal om kort tid graves opp i forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger. Dette må nødvendigvis medføre endringer i parkeringsbestemmelsene.

Ny parkeringsplass
Det er opparbeidet en ny stor parkeringsplass på nordsiden av eksisterende helsehus, som primært skal benyttes av de som skal til tannlege, lege eller helsesøster. Innkjøring til denne parkeringsplassen foregår via Nesveien. Det er viktig å merke seg at denne veien nå blir fysisk stengt mot omsorgssentret. Transport av pasienter og av- og påstigning av bevegelseshemmede til helsehuset skal fortsatt skje ved inngangen, men parkering må skje på den nye parkeringsplassen mot nord.

Besøkende til Herøy omsorgssenter kan kjøre Åsveien og deretter svinge til høyre inn på Karolineveien og parkere på ledige oppmerkede plasser utenfor omsorgssentret. Det samme gjelder bevegelseshemmede som skal til treningssenteret. Alle andre må benytte den nye parkeringsplassen eller andre parkeringsplasser i nærheten. Det er også viktig at de som benytter seg av treningssenteret på kveldstid respekterer disse bestemmelsene.

Det presiseres at det heller ikke er anledning å parkere langs boligene i Karolineveien for andre enn beboere og besøkende. Brudd på bestemmelsene kan medføre borttauing for eiers regning.

For mer nøyaktig beskrivelse av alternative veivalg og parkeringsplasser, se Herøyfjerdingen.