Innbyggere i Herøy som pendler til arbeid i andre kommuner og fra sørøyene til kommunesenteret kan søke om pendlertilskudd til delvis dekning av reiseutgifter til/fra arbeid.

For å være søknadsberettiget må følgende være oppfylt:

  • Må ha minimum reisekostnader på kr. 60,- pr. dag eller kr. 14 000,- pr. år.
  • Må ikke motta helt eller delvis dekning av reiseutgifter fra arbeidsgiver
  • Må ikke få dekket reiseutgifter fra fylkeskommunen, NAV, stipend eller andre offentlige støtte ordninger.

Den fullstendige teksten finner du her: Retningslinjer for pendlertilskudd i Herøy kommune 2014

Søknadsfrist: 15.oktober hvert år.

Søknaden sendes post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, SIlvalveien 1, 8850 Herøy.

Tilskuddet utbetales innen 15.desember hvert år.