Prideflagg ved Rådhuset[2]_161x488
Foto: Tonje Paasche

 

Etter kommunestyremøtet har administrasjonen bestilt inn tre regnbueflagg. 
Flagget er et symbol på mangfold og fellesskap, og LHBTI-bevegelsen har gjort det til sitt eget. 

Regnbueflaggene kom i går og ble hengt opp i dag som en markering av mangfold og fellesskapet i Herøy kommune. 
Flaggene blir hengende til 15. juli. 
Flaggene heises på ny når feiringen gjennomføres til høsten. 

Arrangement til høsten er under planlegging, men grunnet ferieavvikling er ikke planene klare pr dags dato. 
Mer informasjon om arrangementet kommer etter ferien.