Selv om inngangen til rådhuset for tiden er låst informeres det om at det fortsatt åpnes opp for folk med restriksjoner i henhold til smittevern.

Kommuneledelsen opplyser om at de ansatte på rådhuset selvsagt ønsker å være fleksible og imøtekommende, men at de har klare restriksjoner i tråd med forebyggende tiltak og smittevernfaglig drift for å kunne ta imot publikum. 

Alle besøkende må vaske hender eller benytte seg av håndsprit ved besøk. Toalettene er stengt for publikum, og saksbehandlere tilrettelegger kontorene sine for dem som må møte fysisk.

Det er opprettet en besøksprotokoll der alle besøkende skal registreres slik at det effektivt kan drives smittesporing dersom det blir oppdaget smitte. De som har tegn til luftveisproblemer, har nedsatt almenntilstand, sitter i karantene, eller har oppholdt deg på reise i områder med påvist smitte, kan naturligvis ikke komme på besøk.

Kommunen ønsker primært at folk avtaler møter via telefon, e-post eller videokonferanse for å begrense mulighet for smitte så mye som mulig. Ved oppmøte uten avtale er det høyst usikkert om man kan få et møte med en saksbehandler. For å få kontakt bruker man ringeklokka ved inngangsdøra.

Har du spørsmål kan du rette disse til servicetorget på: 75 06 80 00.

Trykk her for å lese om fakta og råd angående koronaviruset Covid -19 på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI).