Landbrukskontoret vil en tid framover være åpent hver onsdag kl. 08.30 - 12.00

Utenom denne åpningstid kan landbrukskontoret på Dønna kontaktes.