Planforslaget ligger til offentlig ettersyn fra 20. oktober 2014 til 3.desember 2014.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

  • Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-21)
  • Regionalt tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)
  • Handlingsprogram 2016

Dokumentene er utlagte ved Servicetorget, Herøy kommune, telefon: 75068000.

Kommentarer, merknader eller opplysninger til forslaget til Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Nordland og Jan Mayen kan rettes til: Herøy kommune, 8850 Herøy eller sendes på e-post til e-post adressen: post@heroy-no.kommune.no.

Innspill og merknader til planforslaget må sendes til Herøy kommune innen 3.desember 2014.