Det varsles herved at det er kommet krav om registrering av uregistrert jordsameie, se kart over områdene nedenfor.

Parsellene er i dag registrert tilhørende Gnr 6, Bnr 1, 2 og 3 i Herøy.

Eventuelle innsigelser mot registreringen eller innmelding av krav om eierandeler eller rettigheter i disse parsellene må meldes inn til Herøy kommune snarest, og senest innen 13.03.2015.

Gbnr 6-1,2,3 - Nord.JPG

Gbnr 6-1,2,3 - Sør.JPG