1. Med røykfri kommune menes at ansatte i kommunen ikke har anledning til å røyke i sin arbeidstid, på sin arbeidsplass eller i umiddelbar nærhet.
  2. Alle offentlige kommunale bygg skal være røykfrie inklusiv ved alle inngangspartier som benyttes publikum/brukere. Dette av hensyn til medarbeidernes helse, det totale arbeidsmiljøet og kommunens tjenestemottakere. Leietakere av kommunale boliger omfattes ikke av røykeforbudet.
  3. Kommunen skal tilrettelegge for røykavvenningskurs eller motiveringssamtaler for de ansatte.
  4. Tiltaket innføres med den hensikt å fremme folkehelsen og forebygge sykdom, i tråd med samhandlingsreformen og ny Lov om folkehelse.