Våren og sommeren er i anmarsj og de fleste er interessert i at det skal se fint ut i naturen rundt oss. Herøy kommune og SHMIL ønsker derfor at alle bidrar til å få fjernet mest mulig av søppelet som dessverre er blitt kastet i naturen.

Plasseres langs vei
Avfallet må plasserer langs vei og søppelsekker må kjøpes i butikk eller hentes hos Herøy kommune. Glasskår og skarpe gjenstander må pakkes i egen emballasje og merkes. Avfallet vil bli hentet fra kl. 07.00 onsdag 13. mai og dette innebærer at ryddingen må være avsluttet og plassert langs vei senest i løpet av tirsdag 12. mai.

Det presiseres at hageavfall og avfall fra ”loft- og garasjeryddinger” ikke vil bli hentet og at avfall som ikke er pakket i søppelsekker kun vil bli hentet etter avtale.

Årets ryddeaksjon kombineres med den nasjonale «Strandryddedagen».

Strandryddedagen på Helgeland
Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem i norske hav og kystområder. Dette ble konstatert i en rapport som Klima- og forurensningsdirektoratet utarbeidet i 2010. I 2011 initierte derfor «Hold Norge rent» «Strandryddedagen», en nasjonal dugnad som etter planen skal avholdes hver vår. Målet er å rydde den norske kysten for søppel og bidra til økt kunnskap om marin forsøpling. Aksjonen har vært en suksess.

På Helgelandskysten gjør mange ildsjeler en betydelig innsats for å fjerne søppel fra det marine miljø. Likevel finnes det, etter det vi kjenner til, ingen koordinerte ryddeaksjoner mot marin forsøpling i regionen. Søndre Helgeland Miljøverk Interkommunale Selskap (SHMIL IKS) ønsker igjen å bidra til å holde den fantastiske Helgelandskysten ren og inviterer derfor de som er glad i friluftslivet med på en felles «Strandryddedag». I 2014 deltok kommunene langs Helgelandskysten for første gang og resultatene var oppløftende. Rundt 300 personer ryddet 32 km strand. Innbyggerne inviteres derfor igjen med på en felles «Strandryddedag» i 2015.

Gjennomføringsperioden for en «Strandryddedag» på Helgeland skal i hovedsak være de nasjonale «Strandryddedagene» 9. og 10. mai.

Herøy kommune overlater til lokalutvalg, skoler, lag, foreninger og privatpersoner å finne ut hvilke strandsoner som skal ryddes.

Fine premier
Deltagerne i «Strandryddedagen» vil få sjansen til å vinne fine premier. Det vil også bli delt ut en premie for beste bilde fra «Strandryddedagen» på Instagram.

Hovedaksjonen gjennomføres i Herøy 9. -  10. mai og avfallet vil da bli samlet inn sammen med avfall fra vårryddinga. Avfallet registreres på eget skjema som festes på en av sekkene. Trykk på linken nedenfor for å laste ned skjema fra Hold Norge Rent.
Trykk her

Husvær/Brasøy
Det vil bli plassert ut container i det store steinbruddet i "Liss-Ramnøya" i Brasøy torsdag 7. mai. Containeren vil bli hentet torsdag 13. mai..

Teknisk servicekontor i Herøy kommune vil ha sekker for utlevering, samt skjema for registrering til «Strandryddedagen».

Trykk her for mer informasjon om «Strandryddedagen» på nettsidene til Hold Norge Rent.