Informasjon om Samhandlingsreformen og link til diverse avtaler mellom Herøy kommune og Helseforetaket er nå lagt ut. Du finner det ved å gå inn her