Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater skal registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen 31.12.17. Det er ikke tillatt å selge tobakksvarer mv etter 1. januar 2018 uten registrering.

Fra samme dato skal kommunen føre tilsyn med registrerte salgssteder. Kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder til dekning av sine kostnader med tilsyn.