Kontaktinformasjon:

Mobil SFO 48116524

SFO-LEDER 97692561

REKTOR 91681869

Plasstyper:

 • Hel plass, inntil 27 timer pr. uke (på skolefrie uker: 47,5 t  per dag: 9,5 t)
 • Halv plass, inntil 14 timer pr. uke (på skolefrie uker: 24 t, per dag: 4,8 t)

Åpningstider:

 • kl. 06.45 - 08.30
 • kl. 12.30 - 16.15
 • kl. 13.15 - 16.15 (mandag)

Måltider:

 • Frokost - kl. 07.30 - 08.00
 • Brødmåltid - kl.14.00

Aktiviteter:

 • kl. 06.45 - 08.30: Legger vekt på å ha rolige aktiviteter
 • kl. 12.30 - 13.15: Selvvalgt aktivitet
 • kl. 14.15 - 14.45: Organisert aktivitet i aldersblandete grupper (forming, spill, lesing, fysisk aktivtet)
 • kl. 15.00: Utelek på skolens område frem til SFO stenger kl.16.15

Midtskyss og skolebussene kjører kl. 13.15 og 14.10. Elevene blir fulgt til bussen.

Vi ønsker at barna blir hentet, eller at vi får faste ukentlige beskjeder om når barna skal kjøre buss!

Søknadsskjema SFO

Priser SFO finner du her.