Norconsult sin rapport om skisseprosjekt veiforbindelse til Brasøy, kan leses her.

Kommualsjef for teknikk og miljø presenterte utdrag fra rapporten i kommunestyret 18.06.24. Her finner du kommunalsjefens presentasjon, samt link til Herøy kommune-tv,