– Før hadde kunden en papirresept å levere til apoteket, nå sier kunden bare et fødselsnummer som grunnlag for å finne frem en elektronisk resept. Da er det nødvendig at kunden kan dokumentere at han har rett til å hente ut resepten eller informasjonen, sier direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen, Terje Wistner.
 
Ett år etter at ordningen med elektroniske resepter ble innført i Norge er åtte av ti resepter elektroniske.
 
Wistner har forståelse for at ordningen kan virke tungvint, men forsikrer at formålet er å beskytte private personopplysninger.
 
– Hvis apotekpersonalet ikke kjenner kunden fra før, er legitimasjon og fullmakt den eneste måten å sikre at person- og helseopplysninger ikke leveres ut til uvedkommende. Det som kan virke som redusert service i apoteket, er egentlig utelukkende til kundens beste. Ingen ønsker vel at reseptinformasjon skal havne i feil hender, spør Wistner.
 
Må ha fullmakt
Kravene til sikker håndtering av informasjon i apotek gjelder enten det dreier seg om å hente ut et legemiddel til seg selv eller for andre, eller det dreier seg om opplysninger om hvilke elektroniske resepter man har liggende. Skal man hente varer eller be om informasjon på vegne av andre, finnes det et eget fullmaktsskjema som kan brukes. Dette finnes i apotekene, eller kan lastes ned fra nettet.

Fullmaktsskjema.
 
De nye rutinene er også klare når det gjelder å gi pasientinformasjon over telefon.
 
– Apoteket skal ikke levere ut helse- og personopplysninger via telefon uten at den ansatte er helt sikker på at hun snakker med rett person, understreker Terje Wistner.
 
Arbeidet har pågått siden 2012, og rutinene skal sikre at alle apotek følger en felles standard for informasjonssikkerhet. Rutinene er laget i tråd med den statlige Norm for Informasjonssikkerhet i Helsevesenet, og gjeldende lover og forskrifter. Dette innarbeides nå i apotekenes internkontrollsystemer.