Den 4. januar 2021 ble det påvist covid-19 hos en person i Herøy kommune.

Til nå er 17 personer satt i karantene,  og av disse oppholder 14 seg i kommunen. Det foreligger usikkerhet rundt hvor personen har blitt smittet. Situasjonen følges nøye og det er ikke usannsynlig at vi får nye smittetilfeller de neste dagene.  

Vi ber alle være oppmerksom og teste seg hvis man får symptomer. Utvis forsiktighet og vær nøye med smittevernreglene. De neste 2 ukene bør man unngå sosial kontakt utenfor egen husstand.  

Trykk her for informasjon om Koronavirus/Covid-19 på Herøy kommunes hjemmeside

Audun Dyrhaug Hov
Kommuneoverlege Herøy