Meldingen vil ha følgende tekst:

Pasientreiser bekrefter å ha mottatt bestilling på reise til behandling (dato). Ring 05515 dersom du har spørsmål om reisen eller ønsker å avbestille.

Tidspunktene for utsendelse er følgende.
Er det mer enn 24 timer til pasientens timetidspunkt, blir SMS sendt ut 24 timer før.
Er det mindre enn 24 timer til pasientens timetidspunkt, blir SMS sendt ut 4 timer før timetidspunkt.
Er det mindre enn 4 timer til pasientens timetidspunkt, blir det ikke sendt ut SMS.

SMS blir sendt ut mandag- fredag mellom kl 09:00- 15:00. Pasienter som da har time mandag vil motta SMS fredag.

Det sendes ikke ut noen melding på helligdager.

Vi gjør oppmerksom på at SMS kun blir sendt ut når pasienten skal til behandling, ikke fra behandling.

Med vennlig hilsen

Helgelandssykehuset avd. Pasientreiser