Vil du bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO?
Helgeland Friluftsråd legger et langsiktig løp, og satser på at det som er ei lita stilling nå vokser seg større i prosjektperioden.

Helgeland friluftsråd er et interkommunalt samarbeid mellom Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna kommuner, som ble stiftet 26. mars 2014. Friluftsrådet er en forlenget arm av kommuneadministrasjonen, og arbeider med saker som angår friluftslivet - over kommunegrensene. Helgeland friluftsråd har kontorsted på rådhuset i Mosjøen.

Stillingen er knyttet til Friluftsrådenes pedagogiske plattform; «Læring i friluft». og i tråd med en kommunal og fylkeskommunal satsning på helsefremmende skoler og barnehager. Målsettingen er å arbeide for mer og bedre uteaktivitet i skole, barnehage og SFO. Andre arbeidsoppgaver kan også være aktuelle innenfor vår prosjektportefølje.

Arbeidssted vil være i alle medlemskommunene. I oppstarten vil kontorstedet lokaliseres til rådhuset i Mosjøen. Utover i prosjektperioden kan det bli aktuelt å vurdere kontorsted knyttet til samarbeidende institusjoner dersom det finnes formålstjenlig.

Trykk her for å lese hele utlysningsteksten og søke på stillingen.