KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Herøy kommune i Nordland

Søker: Kobbvåglaks AS org. 937 875 312

Søknaden gjelder: Endring av areal samt biomasseøkning ved akvakulturlokalitet Søkt størrelse: 3120 tonn

Lokalitet: 31637 Melkøya

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º04,885` Ø 12º12,030` Midtpunkt fôringsflåte N 66º04,763` Ø 12º11,809`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no Søknaden er utlagt til offentlig innsyn i Herøy kommune, rådhuset, Silvalveien 1, 8850 Herøy og på kommunens hjemmesider under kunngjøringer fra den 9.4.18. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Søknadsdokumenter