KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Herøy kommune

Søker: Marine Harvest AS 959 352 887

Søknaden gjelder: biomasseendring

Omsøkt størrelse: 6240 tonn MTB

Lokalitet: Brattholmen

Koordinater: 65.54.417N 12.13.253E

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn i kommunen på rådhuset, Silvalveien 1, 8850 Herøy og på kommunens hjemmesider www.heroy-no.kommune.no. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Merknader merkes med sak 17/1807.

Dokumenter i saken