I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Herøy kommune i Nordland

Søker: SinkabergHansen AS org. nr. 976 543 718

Søknaden gjelder: Biomasseøkning Søkt størrelse: 7020 tonn

Lokalitet: 36017 Sørværet

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º52,821` Ø 11º55,827` Midtpunkt fôringsflåte N 65º52,795` Ø 11º,XXX`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Merkes sak 2023/449.

Oversendelsesbrev 

Søknad

Samtykkeerklæringer

Forundersøkelse

B-undersøkelse

Strømrapport

Strømmålinger

Innholdsfortegnelse Kvalitetshåndbok

ROS-analyse

Beredskapsplan

Kart

Kvittering