Herøy kommune er 1 av 12 kommuner som deltar i Kommunal- og moderniseringsdepartementets treårige satsing «Boligetablering i distriktene» i perioden 2012-2015.

Ta kontakt med Herøy kommune for nærmere informasjon.

Telefon: 75068000 
E-post: post@heroy-no.kommune.no

Du finner også mer informasjon på Husbankens nettside.