Seløy Sjøfarm - org. nr. 961 288 983 søker om ny lokalitet Langøya.

Eventuelle innspill sendes pr. e-post: post@heroy-no.kommune.no eller pr. post: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy innen 25.01.2021. Merk med sak 20/886.

Oversendelsesbrev

Søknad

Kvittering 

Gebyr

Strømrapport

Kart og koordinater

Internkontrollsystem

Forundersøkelse

B - undersøkelse

C - undersøkelse

Beredskapsplaner

Samtykkeerklæringer