Kommunestyret vedtok 17. desember 2019 at skolefritidsordningen skal være sommeråpen i perioden 2020-2021.

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ble det etter forslag fra posisjonen, som består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vedtatt at det skulle bevilges penger til sommeråpen SFO i perioden 2020-2021.