Alstahaug kommune ønsker tilbakemelding på hvordan regionsenteret Sandnessjøen fremstår ovenfor besøkende. Vi håper derfor DU kan sette av litt tid og bli med på en spørreundersøkelse. 
Undersøkelsen forutsetter at du disponerer en "smarttelefon".
Følg lenken for å svare: https://no.surveymonkey.com/r/MFC32YT

Det er tenkt at undersøkelsen avsluttes 31.12.2020