Tidligere var det ingen retningsførende bestemmelser for hvordan vann og avløp skal håndteres på generelt plan i kommunen. Kommuneforlaget AS har utarbeidet «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» med siste revisjon i 2017. Denne publiseringen består av både administrative og tekniske bestemmelser. Det er viktig at kommunen har førende dokumenter for å skape likhet for alle innbyggere og eiere av eiendommer i kommunen. Dokumentet har ikke tilbakevirkende kraft, men skal være verktøy for videre arbeider med utbygging og for saksbehandling i kommunen.

Dokumentene kan leses på denne linken:
Trykk her