Herøy kommune vil da komme til deg med det som trengs for at du skal få avgitt stemme. Det du må gjøre hvis en slik situasjon oppstår, er å kontakte oss enten på telefon 99540242 eller sende en e-post med kontaktinformasjon til post@heroy-no.kommune.no innen mandag 13. september kl. 10.00.

Frist for andre velgere
For andre velgere som på grunn av sykdom, eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, er fristen fredag 10. september kl 10.00.