Herøy kommune ønsker at skoleungdom skal få et tilbud om arbeid i skoleferien, tidsrommet 20. juni til 19. august. Dette er et samarbeid mellom skoleungdom, lokalt næringsliv og kommunen. Tilbudet gjelder ungdom som fyller 15 år inneværende år og til og med fylte 20 år.

Bedrifter kan søke om 50 prosent lønnstilskudd for å ha ungdommer i arbeid for inntil fire uker. Tilskuddet dekker lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift i henhold til kommunal tariff.

Bedriftene som får tildelt midler får det utbetalt mot dokumenterte utgifter.

Søknadsfrist er 30. april 2016 og søknad sendes til Herøy kommune på post@heroy-no.kommune.no