Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak høsten 2014. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på hjemstedet.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som bygging av gang/sykkelveger, busslommer eller belysning, men kun til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter omkring trafikksikkerhet, refleks/
refleksdemonstrasjoner o.l. Ytterligere opplysninger ved
utvalgets sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til firmapost-nord@vegvesen.no eller NFTU/Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 Bodø innen 15.september.