Søknadsskjema får du ved henvendelse til servicekontoret v/Herøy omsorgssenter eller legekontoret. Du må bestille legetime for å få utfylt legeerklæring.

Søknaden sendes/leveres servicekontoret v/Herøy omsorgssenter, Nesveien 9, 8850 Herøy

Ta kontakt på tlf. 75068030 hvis du har spørsmål.

Mer informasjon finner du på Nordland fylkeskommune.