Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter.

Transportberettigede må være bosatt og folkeregistrert i Nordland fylke. Det er en forutsetning at funksjonshemmingen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i bostedkommunen kan også personer med akutte funksjonshemminger søke om å bli TT-bruker.

Innvilging av søknad vil være avhengig om kommunen har ledige kvoter.

Les mer om ordningen på Nordland fylkeskommune.

Skjemaet finner du her. Det må skrives ut og sendes pr. post.