Turkart Helgeland er en felles digital turkartportal for kommunene Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Brønnøy og Vevelstad. På vårparten i 2012 valgte også Bindal, Sømna og Vega å bli med i kartløsningen.

I hovedsak består løsningen av to deler;

• Portalen, turkarthelgeland.no, bygd opp som en ordinær hjemmeside, med sortering av ”turdata”.
• Kartsiden, der du kan navigere i kart, finne data visuelt, og planlegge ferdsel på en ny og innovativ måte.

Kartløsningen er levert av Norkart Geoservice. I kartet kan du finne stier og turforslag, hytter, fiskeplasser og mange andre interessepunkt i regionen. Det er utskriftsmuligheter i kartet, og man har tilgang til ferske flyfoto og annen nyttig kartinformasjon for planlegging av et allsidig friluftsliv. 3D-funksjonen i kartløsningen vil øke brukeropplevelsen, ettersom man kan ”fly” stier i en tredimensjonal terrengmodell.

Turkart Helgeland har også som mål å favne bredt. Prosjektet er avhengig av gode samarbeidspartnere, og vi håper å ha truffet alle lag i befolkningen med kartløsningen.

Dersom du har tilbakemelding på turkarthelgeland, eller ønsker å delta med tekst, bilder, GPS-logging eller annen informasjon ber vi deg ta kontakt gjennom post@turkarthelgeland.no,  alternativt ta kontakt med din kommune.

Turkartprosjektet er basert på ønsket om en interkommunal digital kartløsning, med oppstart i det små fra 2009, men skjøt fart fra sommeren 2010, og senere fra vinteren 2011, da også Brønnøy og Vevelstad kommuner ble invitert til å delta. Prosjektet er åpent for deltakelse fra flere tilgrensende kommuner, og er støttet med finansiering fra Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for forvaltning og IKT, Nordland Fylkeskommune, samt stor kommunal egeninnsats.

Kilde: Kristian Helgesen