Følgende personer ble valgt inn i kommunekomitèen for TV-aksjonen ved møte i formannskapet 24.juni:

  • Oddrun S. Dahlheim, leder
  • Svein Lundestad
  • Gerd Sjåvik
  • Ann Grethe Waade Edvardsen
  • Line Olsen Roan
  • Marit Dahl Jørgensen
  • Hein Pedersen
  • Paula Nyrud
  • Laila Furu Vold