Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Undersøkelsene gir svar på mange spørsmål:

  • Hvor fornøyde er ungdom med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet?
  • Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen?
  • Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter?
  • Hvordan opplever de unge foreldrene sine?
  • Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende?
  • Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?

Herøy har gjennomført Ungdataundersøkelsen i 2014 og 2016, og resultatene blir blant annet brukt i kommunal planlegging. Ungdataundersøkelsen er et viktig bidrag i kommunens oversiktsarbeid over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.


Ungdataundersøkelse 2022 ungdomsskolen Herøy

Ungdataundersøkelse 2022 barneskolen Herøy

Ungdataundersøkelser for hele landet