Ungdommens fylkesråd og Nordland eldreråd deler ut kr 350.000 til kulturtransport.Formålet med ordningen er at unge og eldre skal få delta på kulturarrangement i fylket. Alle former for universelt utformet og god og sikker transport støttes.


Målgruppen er unge og eldre, og både ungdomsråd, eldreråd, organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner kan søke. 

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles puljevis. Det vil si at representanter fra ungdommens fylkesråd og eldrerådet behandler søknadene når det samler seg opp noen 
søknader. Midler deles ut til det er fritt, så det er «ført til mølla» som gjelder. 

Les mer her: Tilskudd til kulturtransport for unge og eldre - Nordland fylkeskommune (nfk.no)