Søknaden sendes:


Du kan også søke elektronisk, søknadsskjemaer finner du her:

Lån/leie av gymnastikksal/skolens lokaler eller Søknad om leie av treningslokale

Søknaden merkes Ref. 14/517