Frist for nye innspill til Kystplan Helgeland er satt til 8.juni 2015. -Se link under.

Varsel om utsettelse av frist