Det er satt til sammen 773 doser covid-19-vaksine, inkludert 20 doser med Astra Zeneca i Herøy per 28. mai 2021.

Denne uka (uke 21) ble det satt 60 vaksinedoser, som alle gikk til de som skulle ha 2. dose. Så langt er 299 personer ferdigvaksinert mens 474 personer har fått en dose.

Kommunen er nå ferdig med å vaksinere alle i prioriteringsgruppe 1-4. Dette betyr at det nå skal være gitt tilbud om vaksine til alle innbyggere over 65 år, i tillegg til en del andre prioriterte grupper.

I uke 22 får kommer det 114 Pfizer-vaksiner, hvorav 34 går til 1. dose. Dette betyr at man nå begynner å vaksinere personer i prioriteringsgruppe 5 (Alder 55-64 år med underliggende sykdommer). De som er først i køen er de som er født i 1957. I uke 22 skal også de som fikk Astra Zeneca for 12 uker siden vaksineres.

Herøy kommune vil fra uke 23 få 35 prosent færre doser fram til og med uke 28. Dette skjer på grunn av at Regjeringen i samråd med FHI har vedtatt at det skal omfordeles vaksinedoser til regioner med stort smittetrykk, fortrinnsvis Oslo og Viken.

I uke 23 vil Herøy kommune få 78 doser, hvorav 28 går til 1. dose og 50 til dose 2.

Fra uke 29 får Herøy 65 prosent økning i leveransene for å ta igjen forsinkelsen i vaksinering. Hvis tidsplanen holder skal alle over 18 år ha fått et tilbud om vaksine innen utgangen av juli. Her er det nok noen usikkerhetsmomenter, som leveranser fra produsent og ressurser lokalt til å planlegge og sette vaksinene.

Innkalling på SMS
Alle som står i kø for å få vaksine vil få en tekstmelding (SMS) om dette fra et vaksinasjonsprogram. Her vil det også være en link til et egenmeldingsskjema som det er en fordel at man fyller ut på forhånd. De som ikke ønsker vaksine må gi beskjed om dette til legekontoret på tlf. 75068050 i åpningstiden.

Forventede vaksineleveranser frem til august
I tidsrommet fra mai til august forventes at Norge vil motta i overkant av 5.5 millioner doser av BioNTech/Pfizer og Moderna. Dette betyr at farten i vaksinasjonsprogrammet vil øke betydelig. Per måned forventes det mellom 1,05 og 1,2 millioner doser BioNTech/Pfizer per måned og 180 000 – 500 000 doser Moderna. Avhengig av opptak av vaksiner i de ulike aldersgruppene og oppmøte gjennom sommeren og med forbehold om at vaksineleveransene kan endre seg fortløpende, anslår FHI at alle over 18 vil ha fått tilbud om en første dose med mRNA-vaksine mot slutten av juli.

Trykk her for å lese med om koronaviruset på Herøy kommunes nettsider.